Fra Excel til Webnyhed

Wordfil del 1: Artikel og fortællesætning mv.

MediaJungle:

Explainer Video:

 

Har du hørt, at antallet af trafikdræbte er halveret de seneste ti år? (Tallene er de senest tilgængelige fra Danmarks Statistik 2008-2017)

Det skal du høre, fordi det er en for os ubekendt udvikling, som vi mener er spændende at grave ned i grundlaget for.

Trafikken er kun halv så livsfarlig som for 10 år siden

I en tid af død, krig og katastrofer er der godt nyt! Trafikken er kun halv så livsfarlig sammenlignet med for ti år siden.

Af Raju Steffens

Foto: Raju Steffens

Antallet af trafikdræbte er nedbragt fra ”dødsåret” 2008, som havde 406 omkomne i trafikken de nyeste tal er fra 2017, her døde ”blot” 175 personer i trafikken ifølge tal fra Danmarks Statistik.

Kilde: Danmarks Statistik

Jeppe Guldmandsen Pressekonsulent fra Rådet for Sikker Trafik nævner oplysningskampagner som en af de væsentligste årsager til, at trafik er blevet et mere sikkert sted. Men stramninger på kørekortområdet har også gjort det lettere at fratage kørekortet fra ”farlige bilister”.

”Med kampagnen ”Er du lægger?” vil vi gerne gøre det socialt uacceptabelt at bruge mobilen, imens man kører bil i lighed med alkohol,” siger Jeppe Guldmandsen

Torben Lund Kudsk afdelingschef hos FDM peger på øget sikkerhed i bilpakken som en væsentlig årsag til, at antallet af dræbte er lavere. Sikkerhedsudstyret er blevet langt bedre sikkerhedsseler, airbags og automatiske bremsesystemer.

”Dem, der førhen blev dræbt, bliver nu kun kvæstet,” siger Torben Kudsk fra FDM

Den positive udvikling er dog ikke helt tilfredsstillende for hverken Rådet for Sikker Trafik eller FDM. De 175 trafikdræbte i 2017 er stadig markant mere end den officielle danske målsætning på højst 120 trafikdræbte i 2020.

” Vi er ret langt fra vores målsætning 120 trafikdræbte i 2020, vi halter bagefter målsætningen som blev sat i 2013. Vi mangler noget politisk fokus på det.” siger Jeppe Guldmandsen

Foto: Raju Steffens

Torben Kudsk fra FDM mener også, trafiksikkerhed skal være højere på den politiske dagsorden i stedet for at bruge trafikanter på de danske veje som indtægtskilde.

” Det ville være en god ide at øremærke pengene, som fotovognene tjener ind, til færdselssikkerhed, i stedet for den store statskasse. Det ville også betyde, at folket ændrede deres syn på de upopulære fotovogne,” siger Torben Kudsk fra FDM.

Wordfil del 2: Kilder og proces

Kildeliste:

Rådet for Sikker Trafik

Jeppe Holm Gudmandsen

Pressekonsulent

Tlf.: 28115863

jhg@sikkertrafik.dk

FDM

Torben Lund Kudsk

Afdelingschef, Økonomisk Politisk Sekretariat, FDM

Tlf: 20112924

Tmk@fdm.dk

Proces: Jeg kontaktede først Færdselsstyrelsen, fordi vi kom frem til at det er dem, der er højest i hierarkiet. Men de var nærmest småfornærmet over, at vi havde kontaktede dem. Men de henviste os dog til Rådet for Sikker Trafik og FDM, som vi også selv havde tænkt os at kontakte. RST var meget imødekommende og vi lavede telefoninterviewet ”on-the-spot”, så det var dejlig let.

Esben fik aftalt et telefoninterview med FDM, det gik også meget uproblematisk, kilden virkede mere professionel, han anmodede selv om spørgsmålene før interviewet og citattjek før artiklens udgivelse.

Excel: Vi rodede meget rundt i diverse obskure statistikker som ikke vedrører særlig mange mennesker og hvor belægget og de små tal kan være meget usikre, derfor endte vi med at bringe ”den store historie” i stedet for.

Explainer: Vi havde grundlæggende set samme ide til, hvordan en explainervideo skulle behandle emnet. Vi lod os i nogen grad inspirere af explainer eksemplet med spirituscyklisme. Vi lavede videoen i Moovly, Esben fik det til at meget let ud. Så vi forsøgte os egentlig ikke med nogen alternative løsninger. Formidlingsmæssigt fungerer en animeret video rigtig godt selvom, at det er et ”tungt” emne, mener jeg stadig, det er lavet på respektfuldvis.

Wordfil del 3: Argumentanalyse af egen artikel

Hovedpåstand: Trafikdræbte er halveret de seneste ti år.

Belæg: Danmarks Statistik stærkt og konkret belæg

Påstand: Oplysningskampagner har bidraget til faldet i trafikdræbte og rykket på folks trafikale adfærd.

Begge kilder nævner kampagner som en væsentlig faktor, dog har Jeppe Guldmandsen og til dels også Torben Kudsk en andel i kampagnerne. Så de er begge partskilder i denne sammenhæng og sandsynligvis farvet i deres udtalelser.

Belægget er nok for mangelfuldt, fordi begge kilder er partiske.

Begge kilder mener øget bilsikkerhed har vigtig rolle i nedbringelse af trafikdrab her havde det været ideelt at have en autoteknisk ekspert til at udtale sig om sine konkrete erfaringer og dokumenteret undersøgelser.

Belægget havde været betydeligt stærkere, men jeg vurderer det er acceptabelt, fordi de har ikke umiddelbart nogen interessekonflikt.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive offentliggjort. Krævede felter er markeret med *